คลินิกเสริมความงาม ผู้เข้ารับการผ่าตัด นั่งลืมตาเพื่อแพทย์จะทำการวัดระยะ

คลินิกเสริมความงาม ผู้เข้ารับการผ่าตัด นั่งลืมตาเพื่อแพทย์จะทำการวัดระยะ และทำเครื่องหมายแนวเส้นผ่าตัด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นของชั้นตาที่ต้องการของทั้งสองข้างยาวเท่ากัน และอยู่ในระดับเดียวกัน

โดยทั่วไปลักษณะหนังตาสองชั้นตามธรรมชาติจะอยู่เหนือเส้นขอบหนังตาประมาณ 6-10 มิลลิเมตร โดยลักษณะจะเป็นเส้นโค้งเริ่มจากมุมหัวตาทั้งสองข้างแล้วค่อยๆกว้างออกจนถึงหางตา หากเส้นอยู่ห่างจากของหนังตาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ลักษณะตาสองชั้นที่ออกมาจะมองเห็นไม่ชัดเจน และโดดเด่น แต่หากมากกว่า 10 มิลลิเมตร ลักษณะหนังตาสองขั้นก็จะดูใหญ่เกินไปทำให้ตาดูดุ ไม่เป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ ลักษณะของหนังตาสองชั้นจะขึ้นอยู่กับความเมาะสมตามเค้าโครงใบหน้าของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ก่อนการผ่าตัดจำเป็นต้องจัดวาง และจัดลักษณะให้เหมาะสมเสียก่อน คลินิกเสริมความงาม.

คลินิกเสริมความงาม

5. เมื่อวาดเส้น และกำหนดจุดผ่าตัดเสร็จแล้ว ผู้มารับบริการจะนอนบนเตียงผ่าตัด โดยแพทย์จะเริ่มที่ขั้นตอนฉีดยาชาที่หนังตาบนบริเวณจุดผ่าตัด

6. แพทย์จะทำการผ่าตัดทีละข้างตามวิธีที่เหมาะสมตามชนิดหนังตาที่แพทย์ตรวจสอบ เช่น การผ่าตัดกรีดหนังตา แพทย์จะทำการกรีดผิวหนังตาบนจนถึงชั้นผิวหนังที่มีไขมันสะสมอยู่ หลังจากนั้นจะทำการตัดหนัง และไขมันบางส่วนออก พร้อมเย็บ Aponeurosis ให้ติดกับผิวหนังบางส่วนของ Tarsus plate และเย็บปิดแผลด้วยไหมเล็ก พร้อมปิดแผลด้วยผ้าก็อชเมื่อเสร็จการผ่าตัด คลินิกเสริมความงาม

7. หลังการผ่าตัด แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนหลังการผ่าตัด อาทิ
– หลังการผ่าตัดหนังตาจะบวมเล็กน้อย และจะค่อยๆหายเองภายใน 1-2 เดือน
– การรับประทานยาเพื่อรักษาแผลหรือระงับอาการปวดจะต้องรับประทานยาตามที่แพทย์จัดให้ และทำตามคำแนะนำของแพทย์
– ระวังอย่าให้เกิดอันตรายกับแผลหรือมีสิ่งใดมากระทบกับแผล
– ระวังรักษาแผลไม่ให้สกปรก โดยเฉพาะระวังในเรื่องของเหงื่อ น้ำ หรือฝุ่นที่อาจสัมผัสกับแผล
– อย่าจับแผลหรือขยี้บริเวณแผลหรือดวงตา เพราะอาจทำให้แผลฉีกมีเลือดออก และอาจติดเชื้อได้
– รับประทานอาหารตามปกติ และจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลตามวันเวลาที่แพทย์นัด

ลักษณะหนังตาสองชั้นจะดูดีหลังการผ่าตัดขึ้นกับ
1. ลักษณะของแผลผ่าตัดมีความเรียบร้อย ไม่มีอาการบวม ติดเชื้อหรืออักเสบ
2. ชั้นของหนังตาทั้งสองข้างจะต้องเท่ากัน ดูเหมาะกับลักษณะใบหน้า ไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป
3. ชั้นหนังตาไม่ลึก ไม่ตื้นจนเกินไป มีลักษณะเป็นธรรมชาติ
4. ขณะหลับตาหรือมองลงข้างล่าง ชั้นหนังตาควรไม่มีหรือมองเห็นเป็นชั้นเล็กๆเป็นร่องลงไป
5. หลังการผ่าตัด และเมื่อแผลหาย สายตาควรจะปกติไม่มีอาการตามัวเกิน 2 สัปดาห์