การตัดสินใจทำการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันผ่าตัดกราม

ผ่าตัดกราม ซึ่งอาจจะเป็นชนิดถอดได้ สำหรับใส่ในเวลากลางคืน หรือชนิดติดแน่นสำหรับใส่ตลอดเวลา การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ใหญ่หลายราย อาจต้องการใช้เครื่องมือคงสภาพฟันตลอดชีวิต เครื่องมือจัดฟันจะถูกนำเอาออก และแทนที่ด้วยเครื่องมือคงสภาพฟัน ประมาณ 1 ปีต่อมาคนไข้จะได้รับการแนะนำให้ผ่าตัดเอา screws และ แผ่นโลหะ plates ที่ยึดขากรรไกรไว้ออก 6. การรักษานี้เป็นการรักษาที่มีลักษณะเฉพาะในคนไข้แต่ละราย ( Individual Treatment) แต่ละกรณีจะมีความแตกต่างกัน เช่น แม้จะได้รับการรักษาโดยเทคนิคเดียวกัน โดยทันตแพทย์ท่านเดียวกัน ก็อาจได้ผลต่างกัน การรักษาโดยเทคนิคเดียวกันในคนไข้ที่มีอายุต่างกัน ก็จะได้ผลต่างกันด้วย การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าของท่าน ในทางที่ดีขึ้น แต่ละกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน เช่น บางรายมีการเปลี่ยนแปลงมากเห็นได้ชัดถึงขนาดที่ท่านต้องทำการเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ แต่ในบางรายกลับเห็นการเปลี่ยนแปลงได้น้อยจนอาจทำให้คนไข้คิดว่าไม่คุ้มกับการผ่าตัด ดังนั้นท่านจึงไม่ควรตั้งความหวังไว้สูงเกินไป ทันตแพทย์ไม่สามารถเปลี่ยนใบหน้าของท่านให้กลายเป็นดาราภาพยนตร์ได้ผ่าตัดกราม. ผ่าตัดกรามการตัดสินใจทำการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศัลยกรรม ควรได้รับการวางแผนให้สอดคล้องกับแผนชีวิตส่วนตัว ควรทำต่อเนื่องให้จบโดยเร็ว ไม่ควรพักระหว่างทาง การตัดสินใจเริ่มและจบการรักษา ควรใช้ทันตแพทย์ชุดเดียว การเปลี่ยนทันตแพทย์ เนื่องจากการย้ายภูมิลำเนาด้วยเหตุผลทางอาชีพหรือการศึกษา เช่น การไปทำงาน หรือเรียนต่อต่างประเทศขณะที่มีเครื่องมือจัดฟันอยู่ในปากไม่ควรกระทำ เพราะการเปลี่ยนทันตแพทย์ก็คือการเปลี่ยนแผนการรักษา อาจนำความยุ่งยากมาสู่ตัวท่าน และทำให้ระยะเวลาของการรักษายาวขึ้นหรือไม่ได้ผลตามที่หวังไว้ ผ่าตัดกราม ท่านไม่ควรตั้งครรภ์ระหว่างการรักษา หากท่านประสงค์ที่จะมีบุตรในระหว่าง …

Continue reading ‘การตัดสินใจทำการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันผ่าตัดกราม’ »